ĐỀN THỜ HOÀNG THÁI HẬU Ỷ LAN

Hạng mục: Cung cấp đá lát nền và ốp toàn bộ khu vực tượng đài Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan, đá làm bó vỉa, bậc tam cấp
Đá tự nhiên Việt Nam: Đá bluestone Thanh Hóa, Đá đỏ Ruby Bình Định, Đá tím Phù Cát

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *